Ødeleggelsesfrie materialprøver

EWIS AG har spesialisert seg på området for stasjonære og mobile prøver med røntgen- og ultralydmetoder, samt prøver for å finne sprekker i overflater med magnetpulvermetoden.

Prøveteknikere er sertifisert ihht. EN 473 samt ISO 9712 og forføyer minst over sertifikater for nivå 2. Også dette forretningsområdet forføyer over ISO 17025 akkreditering. Prøvetilsynet med sertifikater for nivå 3 (også ASTM) kan EWIS AG stille til disposisjon for prøveområdene UT, RT, MT, PT og VT.

 

Byggedeler, anleggskomponenter samt meget store arbeidsstykker kan prøves enten på stedet eller i våre spesielt utstyrte verksteder pålitelig og med stor utsagnskraft.

 

  • ultralydprøver
  • TOFD-method (Time of Flight Diffraction)
  • Phased Array
  • gjennomstrålingsprøver (rundstråler 200KV/300KV; isotoper)
  • prøver for å finne sprekker i overflater (f.eks. magnetpulver- og fargeinfiltrasjonsmetoder).
  • veggtykkelsesprøver.
  • slipebåndprøver ihht. ISO 14104.
  • visuelle kontroller.
  • mobile skruespenningsmålninger.
  • mobile forvekslingsprøver med SpectroPort.