Godkjenningsprøver ihht. EN 10204

I sammenligning med forgjengernorm bortfaller fullstendig produktprøveattest 2.3 og ved godkjenningsprøveattester 3.1 versjoner A og C. Godkjenning av en embetsmessig kontrollør (tidligere 3.1 A) hhv. fri godkjenning av en sakkyndig som ble engasjert av kunden (tidligere 3.1 C) kan dekkes med godkjenningsattest 3.2.

 

Aktuell godkjenningsattest 3.1 tilsvarer tidligere godkjenningsattest 3.1 B.

Dermed må prøveattester bekreftes fra fabrikant eller fra fabrikant og uavhengig godkjenningsagent. Selger har kun lov til å gi videre originaler eller kopier av godkjenningsattester uten forandringer av tilstanden – bortsett fra tilpasning av mengdeangivelser. Ved kopier må det anvendes en forfarende for sikring av tilbakesporing.

 

 

 

Typer av prøveattester

#type av prøveattestprøveattestens innholdbekreftelse av attest gjennom
2.1fabrikkbekreftelsebekreftelse av samsvar med bestillingfabrikanten
2.2fabrikkattestbekreftelse av samsvar med bestilling med angivelse av resultater av ikke spesifikke prøverfabrikanten
3.1godkjenningsattest 3.1bekreftelse av samsvar med bestilling med angivelse av resultater av spesifikke prøverfabrikasjonsavdekningens uavhengig godkjenningsagent fra fabrikanten
3.2godkjenningsattest 3.2bekreftelse av samsvar med bestilling med angivelse av resultater av spesifikke prøverfabrikasjonsavdekningens uavhengig godkjenningsagent fra fabrikanten og fra bestiller utvalgt godkjenningsagent eller godkjenningsagent som er nevnt i offentlige forskrifter

EWIS AG er den egnet partner for godkjenningsattester 3.2 pga. laboratoriets utstyr, bestående akkreditering og spesielle kvalifisering av medarbeiderne.