Prøver og sertifisering av arbeidsmetoder og sveisepersonell

EWIS AG tilbyr sertifisering av sveisepersonell og –metoder ihht. DIN EN 287 hhv. DIN EN ISO 9600-rekke. Sveisereksamen kan etter avtale gjennomføres enten hos EWIS AG, i kundens verksted eller i en av kursverkstedene og læreanstaltene til DSV.

 

Siden 01.11.2012 samarbeider EWIS AG med ”uavhengige prøvekontor” ihht. artikkel 13 av europeisk trykkmaskinretningslinje 97/23/EG av DEKRA.

Mens f.eks. for produksjon av trykkmaskiner av kategori I kreves det ”god ingeniørmessig praksis” etter retningslinjene, er for trykkbeholdere i kategori II, III og IV tillatelse for arbeidsmetoder og (sveise-) personell et tvingende krav. Vi hjelper dem å bruke deres produkter optimalt i de kategoriene som er nevnt i trykkmaskinretningslinjer i rammen av deres bedriftsmessige kvalitetssikring.

Samarbeid ihht. EU-trykkmaskinretningslinjer kompletterer det omfattende servicespekter som uavhengige prøvelaboratoriet for materialprøver. Prøveattester som er utstilt av EWIS AG og sertifikater utstilt av DEKRA gjelder i hele Europa.